ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ ณัฐรินทร์ พยุงวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ-สายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค (ซ้ายสุด)
ยืนยันเดินหน้าจัด “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 44”
ภายใต้แนวคิด “ต่างยุค – ร่วมสมัย….Difference Period
– Yet Contemporaneous” รวมรถหายากกว่า 100 คัน
มาประชันโฉม ณ ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์
ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2565

ผู้สนใจสามารถส่งรถเข้าประกวดภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
และสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.vintagecarclub.or.th
และ www.facebook.com/VintageCarClub