รัฐบาลไทยเตรียมเปิดศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ EV เร็วๆนี้

298

ปัจจุบันรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเริ่มมีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้นจากการเปิดตัวในหลายๆค่าย
ทั้งค่ายเล็กและใหญ่ ล่าสุด รัฐบาลไทยเตรียมสร้างศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้า (EV) เป็นครั้งแรกในอาเซียน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2563

สำหรับโครงการดังกล่าว นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) ได้เผยว่า จะสนับสนุนงบในการจัดหาเครื่องมือทดสอบ และสร้างศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่
บริเวณภายใน ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ซึ่งจำเป็นต้องใช้อาคารที่ออกแบบพิเศษโดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ในเบื้องต้น ศูนย์ทดสอบดังกล่าวมีพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร โดยใช้งบก่อสร้างถึง 300 ล้านบาท
โดยแบ่งพื้นที่ได้ดังนี้

 • โซนสำหรับทดสอบสมรรถนะของแบตเตอรี่
 • โซนสำหรับทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ห้องที่รองรับการระเบิด
  หรือการลุกไหม้ที่เกิดจากแบตเตอรี่โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายแผนการทดสอบต่างๆในอนาคตอีกด้วย

โดยศูนย์ทดสอบดังกล่าว สถาบันยานยนต์ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงการทดสอบมาตรฐานของแบตเตอรี่
ร่วมกับบริษัทที่มีประสบการณ์ในการทดสอบแบตเตอรี่อย่าง บริษัท ทูฟ ซูด (TÜV SÜD) ซึ่งมีประสบการณ์
ยาวนานถึง 150 ปีจากเครือข่ายสาขา 1,000 แห่งทั่วโลกใน 9 ประเทศคือ จีน ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี แคนาดา
และ สหรัฐอเมริกา

โดยความร่วมมือดังกล่าวจะแบ่งการรับผิดชอบได้ดังนี้

 • สถาบันยานยนต์ จะดูแลในเรื่องการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงพนักงานทดสอบที่มีคุณสมบัติ
  ในการทดสอบแบตเตอรี่,พัฒนาและบำรุงรักษาห้องปฎิบัติการ รวมถึงทดสอบความปลอดภัยและ
  ประสิทธิภาพด้านแบตเตอรี่ตามมาตรฐาน UNECE R100 และติดตั้งระบบควบคุมคุณภาพห้องทดสอบ
  ตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025)
 • บริษัท ทูฟ ซูด จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบและการติดตั้งอุปกรณ์ ห้องปฎิบัติการทดสอบแบตเตอรี่
  สนับสนุนการทดสอบและทำรายงานผลการทดสอบตามมาตรฐาน UNECE R100 และ ISO/IEC 17025

สำหรับศูนย์ทดสอบคาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงต้นปี 2563 ซึ่งความคืบหน้า
จะแจ้งให้ทราบกันต่อไป

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

Comments
Loading...