ปัญหาของรถยนต์ Tesla มีมาเรื่อยๆ ซึ่งทางบริษัทเองต่างพยายามแก้ไขกันไปเรื่อยๆ ล่าสุด ก็ถึงคิวของ
น้องเล็กสุดอย่าง Model 3 และ Model Y ในการแก้ไขปัญหาระบบเบรกและเข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งไม่ถูกต้อง
ซึ่งรถที่ได้รับผลกระทบมีร่วมๆ 5 พันคันที่จะต้องดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด

เริ่มจากเข็มขัดนิรภัยก่อน โดยปัญหาดังกล่าวเกิดจากตัวสายรัดที่ไหล่บริเวณเสา B ที่เบาะคู่หน้า
มีการติดตั้งไม่ถูกต้องซึ่งจะเกิดขึ้นในรุ่น Model 3 ที่ผลิดในปี 2018 – 2020  และรุ่น Model Y
ที่ผลิตในปี 2019 – 2021 รวมทั้งหมด 5,530 คัน ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีปัญหาเข็มขัดนิรภัยของ
เบาะนั่งแถวที่ 2 ในรุ่น Model Y ที่ผลิตในช่วงเดียวกัน ซึ่งมีการติดตั้งที่ฝั่งซ้ายและขวาที่ไม่ถูกต้อง
เป็นจำนวน 2,166 คัน

โดยปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการผลิตเกิดจากการที่คนงานในโรงงานของ Tesla ต้องประกอบรถให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าในเวลาที่กำหนด ทำให้การผลิตต้องมีการลัดขั้นตอนเพื่อทำเวลา แต่เป็นการนำมา
ซึ่งปัญหาดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกในการเรียกรถมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่อง
เข็มขัดนิรภัยได้แถลงในเวปไซต์ National Highway Traffic Safety Administration  หรือ
หน่วยงานเกี่ยวกับความปลอดภัยบนทางหลวงของอเมริกาในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน

อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากความผิดพลาดดังกล่าว อนึ่ง
ทาง Tesla ยืนยันว่า ถ้ามีปัญหาเรื่องรูที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยบนเสา B ทางบริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้ทันที

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องระบบเบรกใน Tesla Model 3 และ Model Y เป็นจำนวน 5,974 คัน
ปัญหาเกิดจากน็อตบนคาลิปเปอร์เบรกหลวม ทำให้ระบบเบรกเกิดปัญหาระหว่างการขับขี่ได้ ในเบื้องต้น
ได้เรียกให้ลูกค้ามาแก้ไขเรื่อยๆ ซึ่ง Tesla จะดำเนินการอย่างไรต่อไป โปรดติดตามกันต่อไป

ที่มา : Carscoops