“SKILL DRIVING JUNIOR” ร่วมมือ “THE MALL” จัดการเรียนรู้ ฝึกวินัยจราจรให้เด็กและเยาวชน

0
111

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล
ร่วมงาน “THE MALL KIDS FUNTASIA : KIDDO HERO” โดยจัดกิจกรรม
“โตไป…ขับเป็น” (SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR)
อบรมวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน ขับขี่ในถนนจำลองที่ปลอดภัย
ณ MCC HALL THE MALL บางกะปิ เมื่อวันที่ 6-9 มกราคม 2565

ที่ผ่านมา