SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR “โตไป…ขับเป็น” ปลูกฝังวินัยจราจรให้เยาวชน

205

คุณชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR “โตไป…ขับเป็น” ของบริษัท
สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.) จัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้กฎจราจร และฝึกขับขี่ในถนนจำลองที่ปลอดภัย ในงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม
ณ ทำเนียบรัฐบาล

Comments
Loading...