ONE MAZDA TEAM ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี

163

นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะผู้บริหาร
และพนักงานกว่า 200 คน ร่วมเดินทางคาราวานรถยนต์มาสด้าจำนวน 60 คัน สร้างประสบการณ์นอกสำนักงาน
ต่อยอดความสำเร็จและตอบแทนสู่สังคมควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี ปลุกพลังจากภายใน
สู่ภายนอกกับแนวคิด Feel the Passion เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงและความปรารถนาดีต่อท้องถิ่น

นำไปสู่การให้บริการที่ดีที่สุดจากพนักงานมาสด้าในทุกหน่วยงาน และแนวคิดดังกล่าวถูกนำมาใช้กับบุคลากร
ภายในเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนภายในองค์กรให้แน่นแฟ้นมากขึ้น สอดคล้องกับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ซูม-ซูม 2573 หรือ Sustainable ZOOM-ZOOM 2030 ที่จะพัฒนาเทคโนโลยี
ควบคู่ไปกับการดูแลรักษ์โลก ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและสังคม มีส่วนร่วมในการสร้าง
โลกใบนี้ให้เป็นโลกที่สวยงามและน่าอยู่ โดยการร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้คงอยู่กับโลกใบนี้อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยการร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
จังหวัดสระบุรี

นายชาญชัย ตระการอุดมสุข กล่าวว่า ผมมีความภาคภูมิใจที่มาสด้านั้นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ถึงมาสด้าจะไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่ แต่จากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ตั้งแต่บุคลากรภายในองค์กร
ผู้จำหน่าย พันธมิตรทางธุรกิจไปจนถึงลูกค้า รวมถึงตัวเลขยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ภาพลักษณ์
ของแบรนด์ที่สะท้อนถึงความพรีเมี่ยมได้อย่างโดดเด่น การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และเสียงตอบรับที่ดี
จากผู้บริโภคทำให้มาสด้าก้าวขึ้นมาในฐานะบริษัทรถยนต์ที่น่าจับตามองแบรนด์หนึ่งในตลาดรถยนต์ ทั้งหมดนี้
ส่งผลให้มาสด้ามีความตั้งใจที่จะตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเล็งเห็นความสำคัญของ
ผืนป่าที่ให้ความร่มรื่น ช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศ และป้องกันน้ำท่วม เราจึงร่วมสร้างฝายชะลอน้ำที่ช่วยฟื้นฟู
ผืนป่าได้ตลอดปี ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมในช่วงต้น
เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน จึงถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมของการสร้างฝาย
เพื่อเตรียมกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ต่อไป


ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้กล่าวบรรยายและให้ความรู้ในเรื่องของการสร้างฝาย โดยในครั้งนี้จะเป็น
การสร้างฝายแบบเรียงด้วยหินพนังกั้นน้ำ โดยจะเป็นการสร้างในลักษณะกึ่งถาวร และได้แบ่งกลุ่มพนักงานออก
เป็น 2 กลุ่ม เพื่อสร้างฝาย 2 แห่ง โดยเริ่มการสร้างสะพานและนำหินมาเรียงให้เต็มพื้นที่ เพื่อช่วยชะลอความแรง
ของน้ำหลาก ลดการกัดเซาะของตลิ่งลำน้ำ และช่วยดักตะกอนแม่น้ำ กิ่งไม้ เศษไม้ ดิน โคลน ทราย ฯลฯ
ทำให้ลำน้ำหลังฝายตื้นเขินช้าลง และยังสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ในปริมาณมากพอสมควรเป็นเวลายาวนาน
โดยหลังจากฤดูฝนผ่านไปแล้วนั้น จะทำให้มีปริมาณน้ำหล่อเลี้ยงในป่าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเป็นการ
กระจายน้ำออกไปรอบๆ บริเวณตัวฝาย และจากความสามัคคีรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวของ ONE MAZDA จึงทำให้
กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ พนักงานทุกคนต่างมีความอิ่มเอมใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติให้คงอยู่ในประเทศไทยตลอดไป

Comments
Loading...