แน่นอนว่ากระแสรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ถือว่าค่อนข้างแรง หลายๆประเทศต่างให้การสนับสนุนในหลายๆด้าน
อย่างไรก็ตาม Mercedes ยืนยันว่า รถยนต์ EV อาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ราคายังไม่ถูกกว่ารถพลังงานสันดาป

แน่นอนว่าเทคโนโลยีใหม่ๆมักจะมีราคาสูงในช่วงเริ่มต้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป การผลิตจะเริ่มเยอะขึ้น
ทำให้ราคาเริ่มถูกลงตามหลัก Economic Of Scale รวมถึงค่าวัสดุในการผลิต ค่าดำเนินการต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ราคารถยังคงแพงกว่าขุมพลังสันดาปอยู่ดี อย่างเช่น Nissan Leaf ที่มีราคาอยู่ที่
28,425 ดอลลาร์สหรัฐ (952,000 บาท) แพงกว่ารถยนต์ขุมพลังสันดาปร่วมๆ 10,000 ดอลลาร์
(336,000 บาท) ทำให้สัดส่วนของยอดขายรถ EV ค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอาจจะ
เริ่มสมดุลขึ้น

สำนักข่าว Road & Track ได้สัมภาษณ์คุณ Markus Schäfer เจ้าหน้าที่ Chief Technology
ของ Mercedes-Benz โดยได้มองเห็นอนาคตในเรื่องค่าใช้จ่ายของรถไฟฟ้าเป็นหน่วยเมตริก
อยู่ที่กิโลวัตต์ละ 50 ดอลล่าร์ (1,679 บาท) แพงกว่ารถเครื่องยนต์สันดาปที่ค่าใช้จ่ายถูกกว่าชัดเจน
ทั้งนี้ยังต้องพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง และราคาถูกลงกว่าที่เป็นอยู่เพื่อให้ค่าใช้จ่าย
ต่อกิโลวัตต์ถูกลง ซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควร

ทั้งนี้ รัฐบาลหลายๆประเทศเริ่มทยอยสนับสนุนรถยนต์ EV ด้วยการเก็บภาษีถูกลง แต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้งานรถยนต์ EV แม้ว่าค่าไฟในการชาร์จจะถูกกว่าน้ำมัน แต่เมื่อเทียบกับการใช้ไฟต่อราคารถถือว่า
อาจจะมีราคาสูง อย่างไรก็ตาม ถ้ารถยนต์ EV มีการใช้งานที่