คาราวาน Isuzu V-Cross 4×4 “พลังดี…เปลี่ยนโลก” นำแสงสว่างสู่บ้านป่า ช่วยเหลือ 16 หมู่บ้านภาคเหนือตอนบน

526

ด้วยความเชื่อที่ว่า…ไม่มีที่ใด ที่พลังแห่งความดีไปไม่ถึง จึงเป็นอีกครั้งที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
ได้จัดคาราวาน อีซูซุวี-ครอส 4×4 “พลังดี…เปลี่ยนโลก” เพื่อสนับสนุนพลังความดีสู่สังคมของเหล่าเจ้าหน้าที่
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลผู้ซึ่งเสียสละฟันฝ่าทุกอุปสรรค เพื่อให้อีกหลายพัน
ชีวิตที่อยู่ท่ามกลางความกว้างใหญ่ของพื้นที่ป่าในเขตภาคเหนือตอนบน ห่างไกลจากความเจริญด้วยอุปสรรค
จากการเดินทางที่ยากลำบาก ทำให้ชีวิตช่วงกลางคืนมีแต่ความมืดมิด ได้สัมผัสกับแสงสว่างจากไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งช่วยให้โลกยามค่ำคืนของชาวบ้านภาคเหนือตอนบนได้สว่างไสวทั่วทั้งหมู่บ้าน
และในหัวใจ…ของทุกคน

กลุ่มตรีเพชรโดย คุณวิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวถึงการลงพื้นที่
ในครั้งนี้ว่า “คาราวาน อีซูซุวี-ครอส 4×4 “พลังดี…เปลี่ยนโลก” เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของคนอีซูซุ
ผ่านสมาชิกชมรมผู้จำหน่ายอีซูซุรุ่นใหม่และผู้จำหน่ายอีซูซุทั่วประเทศ โดยครั้งนี้เดินทางไปที่หมู่บ้านปาย
สองแง่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งการเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบากต้องผ่านเส้นทางออฟโรด ผาสูงชัน
ทางแคบริมเหว ทางโคลน และอุปสรรคมากมาย แต่ความยากลำบากเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละ
ของคนกลุ่มหนึ่งที่มีหัวใจสว่างไสว นำโดย รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา อาจารย์จากภาควิชาพืชศาสตร์
และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตลอดจนกลุ่มเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ที่เสียสละเวลาส่วนตัว
นอกเหนือจากการสอน รวมถึงทุนทรัพย์ของตนเอง ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เสี่ยงชีวิตหลายครั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจ
ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ทุรกันดารที่ขาดแคลน ไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าใช้ในเวลาค่ำคืน ด้วยการมอบแสงสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 12 โวลต์ ซึ่งเป็นระบบพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนอย่างพอเพียง บำรุงรักษาง่าย
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือการแบ่งแยกใด ๆ มานานกว่า 10 ปี ช่วยเหลือชุมชน
ไปแล้วกว่า 70 แห่ง กลุ่มอีซูซุได้ร่วม สบทบทุนบริจาคเงินเพื่อใช้ในการจัดสร้างระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แก่ 16 หมู่บ้าน ภาคเหนือตอนบน, บ่อยางเก็บน้ำ, อุปกรณ์การศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่าง ๆ
รวมมูลค่ากว่า 1,075,600 บาท และได้มอบรถ “อีซูซุดีแมคซ์วี-ครอส 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” 4 ประตู
จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,054,000 บาท สำหรับการปฏิบัติภารกิจอีกด้วย โดยอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่นี้เป็น
พลังแห่งความดีที่อีซูซุตั้งใจที่จะเผยแพร่เรื่องราวของสองมือผู้สร้างความเจริญสู่ดินแดนหลังหุบเขา
ผ่านคลิปภาพยนตร์สั้นทางโซเซียลเน็ตเวิร์คให้ผู้สนใจได้รับชม ในชื่อชุด “ไร้ค่า…หรือรู้ค่า ??”
จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปได้ติดตามชม เพื่อร่วมส่งแรงใจสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานต่างๆ ที่อุทิศตนเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสที่ยังมีอีกมากในประเทศไทยของเรา”


หมู่บ้านปายสองแง่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งในพื้นที่ทุรกันดารและเข้าถึงยากที่มูลนิธิฯ เข้าไปให้ความช่วยเหลือ
นอกจากชาวบ้านจะขาดแคลนในหลาย ๆ ด้านแล้ว ยามค่ำคืนยังต้องอยู่ท่ามกลางความมืดมิดที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
และการเดินเท้าที่เสี่ยงอันตรายจากสัตว์มีพิษต่าง ๆ เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง นอกจากนี้การเดินทางไปยังหมู่บ้าน
ต้องผ่านหน้าผาสูงชัน ผ่านทางแคบ ริมเหว ประกอบกับมีดินโคลนหนาลึกตลอดเส้นทาง นับเป็นเส้นทางสุดทรหด
ที่ต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมง แต่ด้วยกำลังใจที่เต็มเปี่ยมและสมรรถนะเหนือชั้นของ Isuzu D-max V-Cross 4X4
ทำให้ไปถึงจุดหมายได้ในที่สุด โดยได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และชาวบ้านปายสองแง่พร้อมชุมชน
ใกล้เคียงอย่างอบอุ่น รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา หัวหน้าคณะทำงานของมูลนิธิวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เผยถึงการร่วมมือกันสานต่อพลังความดีสู่สังคมในครั้งนี้ว่า “ในการทำงานทุกครั้ง สิ่งหนึ่งที่ยึดถือมาโดยตลอด
คือ สถานที่ไหนที่คนอื่นยังไม่ไป ผมและทีมงานจะเข้าไปช่วยเหลือ เพราะเรารู้ว่าในที่ ๆ นั้นยังมีคนที่รอคอย
ความช่วยเหลืออยู่ และถ้าเราไม่ทำก็คงจะไม่มีใครที่จะช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นได้ โดยไฟฟ้าที่เราให้นั้น
ไม่ใช่เพื่อความสะดวกสบายใด ๆ แต่เป็นไฟขนาด 12 โวลต์ที่ผมคิดค้นและออกแบบมาให้ผลิตด้วยต้นทุนต่ำ
ดูแลรักษาง่าย ใช้กำลังไฟไม่มาก แต่เพียงพอสำหรับให้แสงสว่างที่ยาวนาน โดยแผงโซลาร์เซลล์ขนาด
เล็ก 1 แผงและแบตเตอรี่รถยนต์ 1 ลูกนั้นพอเพียงกับชาวบ้านที่จะได้ใช้อย่างยั่งยืนทั่วทั้งหมู่บ้าน

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาในการเยียวยาความเป็นอยู่ของพวกเขาจากหนึ่งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบันเพิ่มเป็น 43 หมู่บ้าน
รวมกว่าพันหลังคาเรือน การทำงานเรื่องแสงไฟก็เป็นเหมือนการเริ่มจุดเทียนนำทางความดี เมื่อมีแสงไฟพวกเขา
จะรู้สึกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้น แล้วก็พร้อมเปิดใจให้ผมและทีมงานก้าวเข้าไปช่วยพัฒนาสิ่งที่
พวกเขาขาดแคลนในด้านต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น และในครั้งนี้ ผมต้องขอขอบคุณบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
เป็นอย่างมากที่ได้มอบรถปิกอัพอีซูซุ วี-ครอส 4×4 คันนี้มาให้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานในการเข้าช่วยเหลือ
ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึงนั้นเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเงินบริจาคกว่าล้านบาทจากกลุ่มอีซูซุในประเทศไทย
ที่จะสามารถนำมาใช้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป”

ร่วมติดตามผ่านภาพยนตร์สั้นทางโซเซียลเน็ตเวิร์ค ชุด “ไร้ค่า…หรือรู้ค่า ??” ซึ่งทุกท่านสามารถติดตาม
เรื่องราวความดีครั้งนี้ ได้ที่ YouTube ISUZU THAILAND OFFICIAL หรือ www.isuzu-tis.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Comments
Loading...