นับเป็นข่าวใหญ่ที่หลายคนเฝ้าติดตามมาเป็นเวลานาน สำหรับกรณีที่มีกลุ่มลูกค้า Ford จำนวนกว่า 300 คน
ยื่นฟ้องต่อศาล หลังจากได้รับผลกระทบเรื่องคุณภาพของรถยนต์ ซึ่งเสี่ยงเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถ นอกจากนี้
ยังมีปัญหาเรื่องชุดเกียร์ Power Shift ที่เกิดขึ้นใน Ford Fiesta และ Ford Focus

ล่าสุดวันนี้ (21 ก.ย.61) ศาลได้อ่านคำพิพากษาที่กลุ่มผู้เสียหายผู้ใช้รถยนต์ Ford ที่เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง
บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ที่สั่งผลิตและนำรถยนต์ชำรุดบกพร่องออกจำหน่าย
ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย โดยศาลพิพากษาให้ จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ได้รับความเสียหาย
จำนวน 291 ราย จากผู้เสียหาย 308 ราย ซึ่งเป็นโจทก์ 5 ราย และยกฟ้อง 12 ราย ที่ได้มีการดัดแปลงสภาพรถ
หรือไม่เคยนำรถยนต์เข้าซ่อมเกี่ยวกับการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดคลัตช์และกล่องควบคุมโมดูลเกียร์ที่ศูนย์บริการ

ทั้งนี้ กำหนดราคาค่าซ่อมจากการเข้าซ่อม และวันขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ของโจทก์ และสมาชิกแต่ละราย
รายละตั้งแต่ 20,000 บาทเศษ – 200,000 บาทเศษ รวมเป็นเงินประมาณ 23 ล้านบาทเศษ พร้อมชำระดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นอกจากนี้ให้จำเลยชำระค่าทนายความแทนโจทก์ 150,000 บาท พร้อมเงินรางวัลแก่ทนายความ
800,000 บาท ตามกฎหมาย และให้บังคับคดีตามคำพิพากษาให้เสร็จภายใน 7 วัน

ล่าสุด ฟอร์ด ร่อนหนังสื่อชี้แจง ระบุว่า “ฟอร์ดเคารพต่อคำพิพากษาของศาล ศาลได้วินิจฉัยแล้วว่าระบบเกียร์
พาวเวอร์ชิฟท์ ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยแต่อย่างใด และคดีนี้ศาลได้พิพากษาโดยพิจารณาปัญหา
ของลูกค้าแต่ละรายที่มีต่อเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ จากประสบการณ์ลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยคำพิพากษา
ได้กำหนดกระบวนการแก้ไขปัญหา และยุติข้อพิพาทของลูกค้า ซึ่งพิจารณาจากปัญหาของลูกค้าแต่ละราย
สอดคล้องกับคำชี้แจงฟอร์ดที่ผ่านมา ฟอร์ดต้องขออภัยต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากปัญหาเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์
และขอย้ำว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามกระบวรการการดูแลของลูกค้าฟอร์ดต่อไป”

 

Facebook Comments