แน่นอนว่าสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยค่อนข้างรุนแรง ทำให้มีผลกระทบในหลายๆภาคส่วน
รวมถึง ตลาดยานยนต์ โดยวันนี้ สถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย (Thailand Automotive Institue)
ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับ ยอดขายและยอดส่งออกรถยนต์ ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2021 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เริ่มจาก ยอดขายและยอดส่งออกรถยนต์ ในเดือนกรกฏาคม 2021 พบว่า

 • มีปริมาณที่สูงกว่าปี 2020 ราวๆ 38% โดยส่วนมากจะอยู่ที่ตลาดส่งออกเป็นหลัก
 • ส่วนจากจะเป็นกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถอเนกประสงค์บนพื้นฐานรถกระบะ PPV
 • แต่ยอดดังกล่าวก็น้อยกว่าช่วงปี 2019 ประมาณ 28% ซึ่งสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
 • ซึ่งยอดดังกล่าวนั้นจะลดลงในทุกกลุ่มตลาด โดยเฉพาะรถยนต์นั่งที่มีเครื่องยนต์มากกว่า 1.5 ลิตรที่ลดลง
  จากปี 2019 ถึง 45%
 • ปัจจัยอื่นนอกจากโรคระบาดคือ การปิดโรงงานในช่วงเดือนกรกฏาคม และการขาดแคลนชิ้นส่วนที่สำคัญ
  อย่าง Semi-Conductor

ภาพรวมของยอดขายรถยนต์มีดังนี้

 • ยอดขายลดลงจากปี 2020 ถึง 12%
  • รถกระบะ 4 ประตูที่ยอดขายลดลงจากเดิม 22%
  • รถที่มีขนาดเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรขึ้นไปที่ยอดขายลดลง 17% ซึ่งมาจากสาเหตุเดียวกัน ทำให้
   ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อยากขึ้น
 • ยอดขายลดลงจากปี 2019 ถึง 35%
 • เมื่อเปรียบเทียบในสถานการณ์ปกติในปี 2019 พบว่า
  • ยอดขายของรถยนต์นั่งที่มีขนาดมากกว่า 1.5 ลิตรลดลง 47%
  • ยอดขายของรถยนต์นั่งที่มีขนาดน้อยกว่า 1.5 ลิตรลดลง 44%
  • ยอดขายรถเอนกประสงค์บนพื้นฐานรถกระบะลดลง 40%

สำหรับรถยนต์พลังงานทางเลือกอย่าง xEV ซึ่งจะเป็นลูกผสมระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้า โดยในเดือนกรกฎาคม
2564 มียอดจดทะเบียนถึง 2,238 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 22% โดยแบ่งได้ดังนี้
 • รถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วน 114 คัน (เพิ่มจากปี 2020 ถึง 1 เท่า)
 • รถพลังงานไฟฟ้า +น้ำมันทั้งแบบธรรมดาและเสียบปลั๊ก 2,124 คัน
  • ไฮบริดแบบธรรมดา 1,809 คัน
  • ไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก 309 คัน
การส่งออกรถยนต์ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยยอดส่งออกมากว่าของปี 2020 อยู่ที่ 42% ซึ่งเป็นช่วงที่
หลายๆประเทศเริ่มฟื้นตัวจากปัญหาโรคระบาดดังกล่าว เมื่อแยกแล้วจะพบว่า
 • รถยนต์นั่งส่วนบุตคลเพิ่มขึ้น 12%
 • รถกระบะเพิ่มขึ้น 53%
 • ยอดขายรถเอนกประสงค์บนพื้นฐานรถกระบะเพิ่มขึ้น 153%

และพอเจาะลึกถึงการส่งออกตามพื้นที่ต่างๆพบว่า

 • ทวีปเอเชียแม้ยอดส่งออกจะเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2020 ถึง 83% แต่ในช่วงปี 2019 จะเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 5%
  (จากการส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่สูงขึ้นจากเดิม  41%)
 • ทางฝั่งโอเซเนียยอดส่งออกดังนี้
  • เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2020 ถึง 27%
   • แบ่งเป็นรถกระบะ 30% + รถเอนกประสงค์ บนพื้นฐานรถกระบะ  175%
  • เมื่อเทียบกับปี 2019 พบว่าลดลงถึง 24%
   • แต่ในกลุ่มรถ PPV  นั้นกลับเพิ่มขึ้นจากปี 2019 ถึง 85% ซึ่งช่วงปี 2019 เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ
    และการเมือง
 • ฝั่งตะวันออกกล่งยอกส่งออกลดลงจากปี 2020 ถึง 5% และลดลงจากปี 2019 ถึง 27%

สำหรับยอดสะสมตลอดปี 2021 จะมีดังนี้
 • ยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมด 967,453 คัน (เพิ่มขึ้นจากปี 2020 ถึง 39% แต่ลดลงจากปี 2019 ถึง 22%)
  • สำหรับตลาดในประเทศ 425,633 คัน (เพิ่มขึ้นจากปี 2020 ถึง 10% แต่ลดลงจากปี 2019 ถึง 30%)
  • สำหรับตลาดส่งออก 544,079 คัน (เพิ่มขึ้นจากเดิม 36% แต่ลดลงจากปี 2019 ถึง 15%)

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวก็อาจจะมีความน่าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อย ต้องรอดูต่อไปว่า
ยอดขายและส่งออกรถยนต์ ในเดือนถัดมาจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ ต้องติดตามชม

ที่มา : สถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย