AIS ผนึกกำลัง TOYOTA เดินหน้าภารกิจ “คนไทยไร้ E-Waste” ตั้งเป้านำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบ Zero Landfill ตามมาตรฐานสากล

0
931

ด้วยปริมาณของขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศที่มีสูงถึง 435,187 ตัน/ปี
แต่กลับมีขยะที่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานได้ไม่ถึง 10%
นั่นหมายความว่าขยะเหล่านี้กำลังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง
และกลายเป็นภัยมืดที่มองไม่เห็น เพราะไม่สามารถย่อยสลายรวมถึงยังทิ้ง
สารพิษตกค้างไว้อีกด้วย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ภาคเอกชนอย่าง AIS
ตั้งใจอย่างยิ่งในการลุกขึ้นมาสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนไทยถึงผลกระทบ
ของการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกวิธี พร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกับพันธมิตร
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเตือนและ
เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปกำจัดอย่างถูกวิธี
ตามมาตรฐานสากล ล่าสุดได้ผนึกกำลังกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
หนึ่งในสมาชิกของ TBCSD – Thailand Business Council for
Sustainable Development องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกัน
ของภาคธุรกิจชั้นแนวหน้าของประเทศไทยที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนมีสมาชิกกว่า 40 องค์กร โดย AIS ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ
TBCSD เพื่อทำงานด้านนี้ด้วยกัน

โดยทั้ง 2 องค์กร ต่างมีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินงานและรณรงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน
ทั้งการตั้งจุดรับทิ้งและรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานของ TOYOTA
และได้ต่อยอดกระบวนการการจัดการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์หรือ
Value Chain ตั้งแต่การแยกประเภทขยะ การทิ้ง การคัดแยก การรีไซเคิล
ทำลาย ไปจนถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมเปิดตัวการทำงานร่วมกับ
พาร์ทเนอร์ของโตโยต้า นั่นคือ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด
หรือ WMS ผู้นำด้านการจัดการของเสียทุกประเภทอย่างครบวงจร
ที่มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
โดยการนำองค์ความรู้จากบริษัทแม่คือ DOWA Eco System Ltd.
ประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีมากว่า 140 ปี มาเสริมประสิทธิภาพ
ในการนำ E-Waste ที่รวบรวมได้จากโครงการฯ เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบ
Eco Friendly อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นความร่วมมือ
ในกระบวนการเตรียมความพร้อมของขยะอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้าสู่กระบวนการ
รีไซเคิล ด้วยเตาเผาแบบ Fix Combustion Furnace ของ WMS
ที่นำเทคโนโลยีการจัดการแบบ Gasification จากประเทศญี่ปุ่นมาใช้
เพื่อช่วยกำจัดสารอันตรายที่หลงเหลือให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการเผาอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ เตาเผาดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การบริหารจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด
ใช้แล้วแบบครบวงจร” ที่ โตโยต้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้เริ่มดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2562
เพื่อวางรากฐานการบริหารจัดการตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้เกิดแนวคิด
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านการร่วมกันสร้างระบบการจัดการ
แบตเตอรี่ไฮบริดที่ผ่านการใช้งานแล้ว ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ การประเมินคุณภาพ
และนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดภายใต้แนวทาง
การใช้ซ้ำ (Reuse) การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการผลิตใหม่ (Rebuilt)
โดยในส่วนของกระบวนการรีไซเคิล โตโยต้าได้ร่วมกับ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด
ในการดำเนินงานการหลอมแบตเตอรี่ เพื่อนำแร่โลหะที่ได้จากกระบวนการเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิลต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมิได้จำกัดความร่วมมือ
ให้พร้อมรองรับแบตเตอรี่ไฮบริดใช้แล้วจากผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้น แต่ยังเปิดกว้างให้
สามารถรองรับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ทุกรูปแบบอีกด้วย

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า
“ความต่อเนื่องของโครงการ คนไทยไร้ E-Waste ทำให้ AIS ได้ทำงาน
ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันอย่างมากมาย นับเป็น
การสร้างพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งในกระบวนการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ
ทั้งการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของ E-Waste
พร้อมจัดจุดรับทิ้งทั่วประเทศ จนถึงขั้นตอนการนำ E-Waste เข้าสู่
การจัดการอย่างถูกวิธี แล้วกว่า 240,125 ชิ้น (ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564)
โดยครั้งนี้นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่าง TOYOTA
ผู้นำในธุรกิจยานยนต์ที่ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
และ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะ
ทุกประเภทด้วยเทคโนโลยีระดับโลกมาอย่างยาวนาน ที่จะมาเสริม
ขีดความสามารถในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรารับจากประชาชน
มาเข้าสู่กระบวนการจัดการ ตามเป้าหมายของเราในการรีไซเคิลแบบ
Zero Landfill อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานสากล”

นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า
“กลุ่มบริษัท โตโยต้าทั่วโลกมีพันธกิจในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับ
การสร้างสังคมแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality Society)
โดยหนึ่งในกลไกสำคัญ คือ การบริหารจัดการตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ซึ่งบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในห่วงโซ่ธุรกิจ
ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมในการวางรากฐาน
ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว หนึ่งในโครงการที่ผ่านมาคือโครงการ
“การบริหารจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดใช้แล้วแบบครบวงจร”
ซึ่งไม่เพียงแต่จะพร้อมรองรับแบตเตอรี่ไฮบริดใช้แล้วจากผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้น
หากแต่เรายังพร้อมเปิดรับให้บริการกับลูกค้าทุกประเภทในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
อันนำมาซึ่งความร่วมมือในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์กับ AIS ซึ่งถือเป็น
อีกหนึ่งองค์กรขนาดใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างสมดุลย์ด้านสิ่งแวดล้อม
สู่สังคมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจเช่นกัน”

นายฮิโรมิตสึ ทาคากิ ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด
กล่าวเสริมว่า “เราเป็นผู้ให้บริการ บริหารจัดการของเสียทุกประเภท
อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อบังคับของไทยและ
มาตรฐานการจัดการของเสียที่เป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยังเป็นเรื่องใหม่ที่หลายคน
มองข้ามโดยที่ไม่รู้เลยว่าผลกระทบที่ตามมานั้นสามารถส่งผลร้ายแรง
ต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สำหรับการทำงานร่วมกับ AIS และ TOYOTA
ในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นการเริ่มต้นครั้งสำคัญที่จะสร้างการรับรู้ทางด้านนี้ให้กับคนไทย
แน่นอนว่าเราจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ Value Chain
ของกระบวนการการจัดการ E-Waste มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยใช้ศักยภาพและองค์ความรู้จากประสบการณ์ตลอดระยะเวลา
140 ปีจากประเทศญี่ปุ่น ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่ Recycle-Oriented Society
หรือ สังคมแห่งการรีไซเคิลอย่างแท้จริง”

นางสายชล กล่าวในช่วงท้ายว่า “เราพยายามทำให้คนไทยมีความเข้าใจ
ในกระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นทาง ไปจนถึงการกำจัด
และรีไซเคิลอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ถึงวันนี้กระบวนการในขั้นตอนต่าง ๆ
เริ่มถูกขยายผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านพลังจากพาร์ทเนอร์แขนงต่าง ๆ
ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ซึ่งแน่นอนว่าเรายังคงตั้งเป้าหมายของการทำงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ในฐานะภาคเอกชนที่พร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่าย
ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศในทุกมิติ”

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม โครงการ คนไทยไร้ E-Waste
ขอชวนคนไทยร่วมกันทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีที่จุดรับทิ้งของ
เอไอเอส ช็อปทั่วประเทศ พร้อมลุ้นรับ สมาร์ทโฟน 5G รวม 22 รางวัล
ในแคมเปญ AIS E-Waste ทิ้งรับโชค และรับชมเส้นทางการจัดการ
E-Waste แบบทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง
ของ AIS ได้ที่ facebook.com/ais.sustainability